Martijn studeerde aan de School voor Journalistiek. Aansluitend behaalde hij aan de North-West University in Zuid-Afrika een master in communicatie met een onderzoek naar de rol van de Afrikaanstalige pers tijdens Apartheid. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring als journalist bij landelijke media en als presentator en trainer voor gerenommeerde communicatiebureaus. Momenteel werkt Martijn als partner bij Leene Communicatie Academie

Hij is gespecialiseerd in crisiscommunicatie, mediatrainingen en duidelijke taal en zet zich in als ambassadeur voor laaggeletterdheid in de regio’s Parkstad (sinds 2012), Holland Rijnland (sinds 2014) en Gouda (sinds 2017). Ook ondersteunt hij de Direct Duidelijk Brigade als netwerkcoördinator en procesbegeleider.

Naast zijn werk is Martijn politiek-bestuurlijk actief als gemeenteraadslid in Gouda. In die functie was hij na de verkiezingen in 2018 duovoorzitter van de commissie ‘Raadsbreed Werken’. Afgelopen jaar is hij gekozen als voorzitter van de commissie Bestuur en lid van de Agendacommissie. Tot slot is hij lid van de Raad van Toezicht en lid van de Auditcommissie van de regionale scholenkoepel De Vier Windstreken.